Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№:107                                         14.08.2019 год.                         Град Царево

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Царевският районен съд                                              наказателен състав

На четиринадесети август                   две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав                      

 

Председател: Мария Москова

Секретар: Нели Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова  НАХД № 312/2019г. по описа на съда, за да се произнесе, взе пред вид следното:

         Производството по делото е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ).

На нарушителят А.Л. – ***********, е бил съставен акт по чл. 2 от УБДХ, за това, че на 13.08.2019г. около 19.10 часа на територията на ул.“Черно море“ №16 в „Лозенец бийч“ – апартаменти, е извършил непристойна проява пред повече хора, изразяваща се в отправяне на обидни думи на публично място и проявил оскърбително поведение към орган на властта – служители на РУ – Царево, а именно с думите: „Педераст“, „Жени в цикъл“, „Хайде да излезем навън да те пребия“, „Откачен“, „Мръсен българин“.

В съдебно заседание, представител на РП - Царево не се явява. 

Нарушителят не оспорва фактическата обстановка по съставения му акт, като заявява, че се признава за  виновен. Изказва разкаяние и съжаление за извършеното от него деяние. Моли съда за минимално наказание.

Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установена следната фактическа обстановка:

На 13.08.2019г. А.Л. заедно с баща си и тяхна позната се настанали в апартамент в жилищна сграда за сезонно обитаване„Лозенец бийч апартаменти“, находяща се с.Лозенец , общ.Царево, ул.“Черно море“ №16. След като посетил басейна, рано вечерта около 19:10 часа, , А.Л.   отишъл  във видимо нетрезво състояние  на рецепцията, където започнал настойчиво да кани на дискотека малолетната дъщеря на св.Е. Т. /собственик на апартамента/  и нейния съпруг св.Г.Т. /управител на жилищната сграда/. При поканата на родителите да остави на спокойствие малолетната им дъщеря, нарушителя започнал да обижда свидетелите с нецензурни думи и да ги заплашва, че ще убие съпруга, а съпругата ще изпрати в Сърбия, като свидетели на случилото се станали голям брой почиващи в комплекса, включително и деца. Поради неадекватното поведение на нарушителя, който не спазвал вътрешните правила на комплекса и се държал агресивно спрямо управителя на комплекса, св.Т. и св.Т. подали първоначално сигнал до служителите на „СОТ“, а след това и до РУП-Царево, които пристигнали на място. При поканата на органите на редя . А.Л. да преустанови  нарушаването на обществения ред, същият започнал да отправя  обиди и  към полицейските служители, наричайки ги с думите: „Педераст“, „Жени в цикъл“, „Хайде да излезем навън да те пребия“, „Откачен“, „Мръсен българин, поради което бил задържан от органите на властта и отведен в РУП-Царево.

На нарушителят А.Л. на 14.08.2019г. е съставен акт по УБДХ и връчен му лично срещу подпис.

При така установената фактическа обстановка, която по безспорен начин се доказа от събраните по делото гласни и писмени доказателства, по мнение на съда, с поведението си нарушителят е извършил противообществена проява, с която е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на присъстващите граждани, като с тези свои действия безспорно е осъществил състава на деянието по чл. 1 от УБДХ. Деянието е извършено на публично място, в присъствието на множество хора, станало е достояние на значителна част от тях.

Съдът, като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителят, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 от УБДХ административно наказание „глоба”, която съдът определи в размер на 200.00 лева. При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчете от една страна обществената опасност на деянието, която е с по-висока степен на опасност от обичайните деяния от този вид, тъй като на публично място са отправени обидни думи и заплахи към полицейски служители при изпълнение на служебните им задължения, а от друга страна ниската степен на обществена опасност на дееца, който е с висше образование и постоянна трудова заетост, не е осъждан и липсват каквито и да е данни за предишни нарушения на обществения ред, както и младата възраст на нарушителя, което предполага възможност занапред същият да коригира поведението си съобразно нормите на закона, и също така отчете изразеното от нарушителя съжаление за извършеното от него и грижите, които полага за баща си, който е инвалид и се придвижва с негова помощ. По мнение на съда, с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генерална превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото и едно по-тежко наказание би било непосилно за него и няма да окаже необходимия възпитателен и поправителен ефект.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, б. ”а” от УБДХ, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И

 

ПРИЗНАВА А.Л. – ******, ЗА ВИНОВЕН  в извършване на нарушение по чл.1 от УБДХ, за това, че на 13.08.2019г. около 19.10 часа на територията на ул.“Черно море“ №16 в „Лозенец бийч“ – апартаменти, е извършил непристойна проява пред повече хора изразяваща се в отправяне на обидни думи на публично място и проявил оскърбително поведение към орган на властта – служители на РУ – Царево, а именно с думите: „Педераст“, „Жени в цикъл“, „Хайде да излезем навън да те пребия“, „Откачен“, „Мръсен българин“, поради което и на основание чл. 1, ал. 1 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 200.00 /двеста/ лева.

Решението на съда подлежи на обжалване и протест, в срок от 24 часа, считано от днес пред Окръжен съд, гр. Бургас.

При жалба или протест, делото ще се гледа на 16.08.2019 год. от 14.00 часа пред Окръжен съд, гр. Бургас.

След влизане в сила, препис от решението да се изпрати на началника на РУ - гр.Царево за сведение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :